УБ уулын дугуйн аялал группийн аяллын маршрут

Жаргалантийн ам- даваа- Түргэний ам- Айдасын даваа- товчоо

Аяллын тоо
1 удаа
Аялах байдал
Өдөр
Туулах замын урт
27 км
Өндөр авалт
421 м
Цуглах газар
Хуучин Төв аймгийн товчоо
Цуглах газрын солбицол
 47.827861, 106.784528 — 47°49'40.3"N, 106°47'4.3"E