—     —

Нэвтрэх

Аялагчийн хувийн хэрэг ба имэйл

  1. Аялагч гишүүн бүр аялагчийн хувийн хэрэгтэй байна.
  2. Гишүүдийн оролцсон аяллуудыг туулсан замын урт болон өндөр авалттай нь хамт аялагчийн хувийн хэрэгт нь тэмдэглэнэ.
  3. Аялагч гишүүн аялагчийн хувийн хэргээ өөрийн имэйлдээ тулгуурлаж өөрөө нээнэ. Аялагчийн хувийн хэргийг тус имэйл төлөөлнө.
  4. Аялагчийн хувийн хэрэгтэй холбогдол бүхий веб хуудас үзэх болон үйлдэл хийх тухайлбал аялалд бүртгүүлэх зэрэгт дээрх имэйл хэрэг болно. Веб сайтад нэвтрэхийг шаардсан үед уг имэйлээ нууц үгтэй хамт нэвтрэх хэсэгт оруулна.
  5. Аялагчийн хувийн хэргийг төлөөлдөг буюу нэвтрэхэд нь асуудаг имэйлийг сольж өөрчлөх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэхээ больсон хуучин имэйлийнхээ оронд шинэ имэйл оруулж болно. Үүний тулд веб сайтад нэвтэрч ороод веб хуудасны баруун дээд буланд байх хэрэглэгчийн цэсээс хувийн мэдээлэл өөрчлөх гэсэн холбоос бүхий хуудсыг нээж улмаар шинэ имэйл хаягаа оруулж хадгална.

Аялагчийн хувийн хэргийн хамгаалалт ба нууц үг

  1. Аялагчийн хувийн хэргийг бусад хүмүүс ашиглахаас сэргийлж нэвтрэх бүрт нууц үг асууна.
  2. Нууц үгийг аялагчийн хувийн хэрэг нээх үедээ аялагч гишүүн өөрөө зохиож өгнө.
  3. Нууц үгээ мартсан тохиолдолд имэйлээрээ дамжуулан нууц үгээ шинэчлэх боломжтой.
Аялагчийн хувийн хэрэг нээхдээ ашигласан имэйл хаягаа оруулна. Хэрэв та өөртөө аялагчийн хувийн хэрэг нээгээгүй бол аялагчийн хувийн хэрэг нээх боломжтой. Харин аялагчийн хувийн хэрэг нээсэн боловч хэрхэн нэвтрэхээ ойлгохгүй байвал тусламж гэсэн хуудсыг үзнэ үү.
Аялагчийн хувийн хэрэг нээхдээ өгсөн нууц үгээ оруулна. Хэрэв та урьд өмнө өгсөн нууц үгээ санахгүй байвал нууц үгээ шинэчлэх боломжтой.
Үүнийг идэвхжүүлсэнээр имэйл болон нууц үгээ байн байн оруулах шаардлагагүй болох ба зөвхөн өөрийнхөө хувийн компьютер болон гар утас дээрээ идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.