—     —

Аялагчийн хувийн хэрэг нээх

Аялагчийн хувийн хэрэг ба имэйл

  1. Гишүүн бүр аялагчийн хувийн хэрэгтэй байна.
  2. Гишүүдийн оролцсон аяллуудыг туулсан замын урт болон өндөр авалттай нь хамт аялагчийн хувийн хэрэгт нь тэмдэглэнэ.
  3. Гишүүн аялагчийн хувийн хэргээ өөрийн имэйлдээ тулгуурлаж өөрөө нээнэ. Аялагчийн хувийн хэргийг тус имэйл төлөөлнө.
  4. Аялагчийн хувийн хэрэгтэй холбогдол бүхий веб хуудас үзэх болон үйлдэл хийх тухайлбал аялалд бүртгүүлэх зэрэгт дээрх имэйл хэрэг болно. Тус имэйлийг веб сайт уруу нэвтрэх хэсэгт оруулна.

Аялагчийн хувийн хэрэг ба овог, нэр

  1. Гишүүдийг дугуйн аялал дээр бүртгэх болон аялагчийн хувийн хэргийг нь хөтлөхөд овог, нэр зайлшгүй хэрэг болдог. Иймд гишүүн нь овог, нэрээ бүтнээр нь үнэн зөв оруулна.
  2. Овог, нэрээ дутуу эсвэл буруу оруулах нь таныг дугуйн аялал дээр бүртгэхээс татгалзах цаашилбал аялагчийн хувийн хэргийг тань түдгэлзүүлэх нөхцөл болно.
  3. Та өөрийн хувийн мэдээлэл үүнд овог, нэр, профайл зураг зэрэг мэдээллийг олон нийтэд дэлгэн үзүүлэхийг хорих буюу нуух боломжтой. Гэвч энэ тохиолдолд группийн тэмдэгтэй гишүүний бахархлын хуудас идэвхжихгүй.

Аялагчийн хувийн хэргийн хамгаалалт ба нууц үг

  1. Аялагчийн хувийн хэргийг бусад хүмүүс ашиглахаас сэргийлж нэвтрэх бүрт нууц үг асууна.
  2. Нууц үгийг аялагчийн хувийн хэрэг нээх үедээ гишүүн өөрөө зохиож өгнө.
  3. Нууц үгээ мартсан тохиолдолд имэйлээрээ дамжуулан нууц үгээ шинэчлэх боломжтой.

Цахим гэрээ

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн үйл ажиллагааг цахим гэрээ зохицуулдаг бөгөөд гишүүн бүр тус гэрээтэй уншиж танилцсан байна. Цахим гэрээний зайлшгүй шаардах зарим нөхцлийг аялагчийн хувийн хэрэг нээхэд асуудаг.

Аялагчийн хувийн хэрэг нээх эсвэл өмнө нээсэн аялагчийн хувийн хэргээ хэрхэн ашиглахыг ойлгохгүй байвал тусламж гэсэн хуудсыг үзнэ үү.
Тус веб сайтад нэвтрэх болон нууц үгээ шинэчлэхэд энэхүү имэйл хаягийг ашиглана.
Кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ. Гадаад хүний овог бичих бол латин үсгээр шивнэ.
Кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ. Гадаад хүний нэр бичих бол латин үсгээр шивнэ.
Тус веб сайтад нэвтрэхдээ ашиглах нууц үгээ оруулна. Хожим нь нууц үгээ санахгүй байвал дээр бичсэн имэйл хаягаа ашиглаж нууц үгээ шинэчлэх боломжтой.
Нууц үгээ алдаагүй шивсэн эсэхээ нягтлахын тулд давтаж оруулна уу.
Дээрх талбар бол аялагчийн хувийн хэрэг нээх хүсэлтийг жинхэнэ хүн гаргаж буй эсэхийг шалгах зориулалттай юм. Аялагчийн хувийн хэрэг нээхийн тулд дээрх нүдийг чагтлах (чагтлахад шаардлагатай үйлдэл хийх) хэрэгтэй.
Аялагчийн хувийн хэрэг нээсний дараа дээрх имэйл болон нууц үгээ ашиглан веб сайтад нэвтэрч орох боломжтой.