УБ уулын дугуйн аялал групп

Уулын унадаг дугуйн аялал

ДУГУЙЧНЫ ДОЛООН ДАВАА III
Өдрийн аялал #86
2019 оны 8 сарын 31 Бямба
Тахилтын ам- Тахилтын даваа- Шижирийн даваа- Найрамдал хойд даваа- Зүүн Ацын даваа- Хадлангийн даваа- Гүнтийн даваа- Толгойтын даваа- УБ
Нэг баг болж аялна
130 км
2245 м
ЗҮҮН АЦЫН ДАВАА БА ГҮЗЭЭЛЗГЭНЭ
Жийлт #13
2019 оны 7 сарын 20 Бямба
Таван шар- Орбит- Найрамдал- даваа- Толгойтын гол- Зүүн Ацын даваа- Дугуйчдын даваа- Жигжид- УБ
Нэг баг болж аялна
84 км
934 м
НАЙРАМДАЛ, МАЙХАН ТОЛГОЙ
Өдрийн аялал #79
2019 оны 4 сарын 27 Бямба
Таван шар- Орбит- Найрамдал- даваа- Толгойтын гол- Майхан толгой- Жигжид- УБ
Нэг баг болж аялна
73 км
888 м