УБ уулын дугуйн аялал группийн аялал

Өдрийн аялал #88 - УУЛЫН ОРОЙ ХЯРЛАСАН ЗАМААР

Аяллын төрөл
Өдрийн аялал
Аяллын баг
Нэг баг
Туулах замын урт
63 км
Өндөр авалт
1100 м
Аялал эхлэх цаг
2019 оны 9 сарын 28 Бямба гараг, 9:00 Улаанбаатарын цагаар
Бүртгэл
хаасан
Цуглах газар
Бэлхи захын талбай
Цуглах газрын солбицол

Группийн түүх: Энэ жилийн III улирлын аяллын зайн дүнгээр Улаан хивс дээгүүр УШТГ Б.Насанбат (зураг 2) жийлээ.
Группийн түүх: 2019 оны III улирлын тайлан (зураг 3)

Аяллын тэмдэглэл

Зураг 1. Өдрийн аяллын гэрчилгээ

Зураг 2. 2019 он 7-9 сар, III улирал

Зураг 3. 2019 оны III улирлын тайлан

Тэмдгийн болзол хангасан гишүүд

Тус аяллын үеэр дараах нэр бүхий гишүүд аялагч гишүүний тэмдгийн болзол хангажээ.

 Нэр  Тэмдэг  Болзол хангасан байдал
Г.Бат-Оргил Өрнөд дорнод 2392 км хөх тэмдэг 2409 км

Аялалд оролцсон гишүүд

А.Оргил
 • 937 км дутуу
 • 322 км
 • 0
 • 0
 • 5
 • 4372 м
Т.Энхтөр
 • 516 км дутуу
 • 743 км
 • 0
 • 0
 • 8
 • 8641 м
Ц.Цэнд-Аюуш
 • 492 км дутуу
 • 767 км
 • 1
 • 1
 • 7
 • 8897 м
Д.Ганзориг
 • 1539 км
 • 0
 • 0
 • 16
 • 9814 м
Ц.Гантулга
 • 5003 км
 • 5
 • 0
 • 39
 • 41777 м
Г.Бат-Оргил
 • 6432 км
 • 1
 • 1
 • 45
 • 57697 м
Ж.Октябрь
 • 7625 км
 • 0
 • 0
 • 86
 • 76095 м
С.Бадрал
 • 8772 км
 • 1
 • 3
 • 67
 • 69719 м
Г.Ганбаяр
 • 9266 км
 • 2
 • 3
 • 73
 • 75146 м