М.Урсгал

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

М.Урсгал нь 5924 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.