С.Бадрал

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

С.Бадрал нь 8849 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.