С.Гарьд

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

С.Гарьд нь 4239 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.