Б.Алтан-Оргил

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Б.Алтан-Оргил нь 4039 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.