О.Дарьхийхүү

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
хөх тэмдэгтэй гишүүн

О.Дарьхийхүү нь 2885 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод хөх тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

О.Дарьхийхүү нь Э.Ожго (20 удаа) , Г.Ганбаяр (18 удаа) , Б.Батжаргал (13 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (12 удаа) , Н.Төгөлдөр (12 удаа) , Д.Мөнхнаст (12 удаа) , Ц.Наранхүү (11 удаа) , Б.Насанбат (10 удаа) , П.Золзаяа (10 удаа) , Ж.Октябрь (10 удаа) , М.Урсгал (10 удаа) , Д.Цолмон (9 удаа) , Б.Бадрах (9 удаа) , О.Тэмүүлэн (9 удаа) , У.Одбаяр (8 удаа) , С.Бадрал (8 удаа) , Г.Бат-Оргил (8 удаа) , Ч.Азжаргал (8 удаа) , Н.Даваасамбуу (8 удаа) , Д.Баасансүрэн (7 удаа) , Г.Түвшинтөгс (7 удаа) , П.Батмөнх (7 удаа) , Д.Ганбат (7 удаа) , А.Батхуяг (7 удаа) , Т.Баярсайхан (6 удаа) зэрэг аялагч гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.