Н.Төгөлдөр

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Н.Төгөлдөр нь 10129 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.