Г.Бат-Оргил

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Г.Бат-Оргил нь 6432 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Г.Бат-Оргил нь Э.Ожго (32 удаа) , С.Бадрал (31 удаа) , Г.Ганбаяр (28 удаа) , Ж.Октябрь (28 удаа) , Д.Цолмон (27 удаа) , П.Золзаяа (26 удаа) , Б.Насанбат (25 удаа) , Н.Төгөлдөр (25 удаа) , Б.Батжаргал (21 удаа) , Д.Мөнхнаст (20 удаа) , Ц.Наранхүү (20 удаа) , М.Урсгал (20 удаа) , Ч.Азжаргал (19 удаа) , Б.Бадрах (18 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (17 удаа) , Д.Баасансүрэн (17 удаа) , Б.Баттөмөр (17 удаа) , Т.Баярсайхан (16 удаа) , У.Одбаяр (15 удаа) , Б.Жавхлантөгс (15 удаа) , П.Батмөнх (15 удаа) , Н.Даваасамбуу (14 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (14 удаа) , Э.Уянга (13 удаа) , А.Эрдэнэдулам (13 удаа) зэрэг аялагч гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.