Г.Бат-Оргил

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Г.Бат-Оргил нь 6432 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Г.Бат-Оргил нь Э.Ожго (29 удаа) , С.Бадрал (28 удаа) , Ж.Октябрь (27 удаа) , Г.Ганбаяр (25 удаа) , Д.Цолмон (23 удаа) , Б.Насанбат (22 удаа) , Н.Төгөлдөр (22 удаа) , П.Золзаяа (22 удаа) , Б.Батжаргал (19 удаа) , Ц.Наранхүү (19 удаа) , Д.Мөнхнаст (18 удаа) , М.Урсгал (17 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (16 удаа) , Ч.Азжаргал (16 удаа) , Б.Баттөмөр (15 удаа) , Б.Бадрах (15 удаа) , Д.Баасансүрэн (13 удаа) , Т.Баярсайхан (13 удаа) , Б.Жавхлантөгс (13 удаа) , П.Батмөнх (12 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (12 удаа) , У.Одбаяр (11 удаа) , А.Эрдэнэдулам (11 удаа) , О.Адъяасүрэн (11 удаа) , Д.Жамъяндорж (11 удаа) зэрэг аялагч гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.