Д.Баасансүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Д.Баасансүрэн нь 7471 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Д.Баасансүрэн нь Э.Ожго (27 удаа) , Н.Төгөлдөр (26 удаа) , Г.Ганбаяр (26 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Б.Насанбат (21 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (21 удаа) , Ж.Октябрь (21 удаа) , Б.Батжаргал (17 удаа) , П.Золзаяа (16 удаа) , Д.Цолмон (16 удаа) , Т.Баярсайхан (16 удаа) , Ц.Наранхүү (15 удаа) , М.Урсгал (15 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) , У.Одбаяр (13 удаа) , Г.Бат-Оргил (13 удаа) , Г.Түвшинтөгс (13 удаа) , С.Гарьд (13 удаа) , Ч.Азжаргал (12 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (12 удаа) , Д.Мөнхнаст (11 удаа) , Д.Сонинбаяр (11 удаа) , Б.Алтан-Оргил (11 удаа) , Д.Ганбат (11 удаа) , А.Эрдэнэдулам (9 удаа) зэрэг аялагч гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.