Д.Баасансүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Д.Баасансүрэн нь 7395 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Д.Баасансүрэн нь Э.Ожго (30 удаа) , Н.Төгөлдөр (30 удаа) , Г.Ганбаяр (30 удаа) , С.Бадрал (26 удаа) , Б.Насанбат (24 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (23 удаа) , Ж.Октябрь (21 удаа) , Б.Батжаргал (20 удаа) , Т.Баярсайхан (19 удаа) , П.Золзаяа (19 удаа) , Д.Цолмон (19 удаа) , У.Одбаяр (18 удаа) , М.Урсгал (18 удаа) , Э.Уянга (17 удаа) , Г.Бат-Оргил (17 удаа) , Ц.Наранхүү (17 удаа) , Г.Түвшинтөгс (16 удаа) , Д.Мөнхнаст (14 удаа) , С.Гарьд (14 удаа) , Б.Алтан-Оргил (14 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (14 удаа) , Ч.Азжаргал (14 удаа) , Д.Сонинбаяр (13 удаа) , Н.Даваасамбуу (13 удаа) , Д.Ганбат (12 удаа) зэрэг аялагч гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.