Э.Хосбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

Э.Хосбаяр нь 1745 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.