Г.Ганбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Г.Ганбаяр нь 9254 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.