Б.Батжаргал

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Б.Батжаргал нь 10638 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.