Г.Гүндалай

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Г.Гүндалай нь 4628 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.