Д.Мөнхнаст

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Д.Мөнхнаст нь 6504 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.