У.Одбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

У.Одбаяр нь 10840 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.