Т.Баярсайхан

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Т.Баярсайхан нь 7595 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.