Д.Сонинбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Д.Сонинбаяр нь 4639 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.