А.Эрдэнэдулам

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

А.Эрдэнэдулам нь 5359 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

А.Эрдэнэдулам нь Э.Ожго (41 удаа) , С.Бадрал (25 удаа) , У.Одбаяр (23 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (23 удаа) , Г.Ганбаяр (23 удаа) , Т.Баярсайхан (23 удаа) , Э.Уянга (22 удаа) , Н.Төгөлдөр (21 удаа) , Б.Батжаргал (18 удаа) , Ж.Октябрь (18 удаа) , Д.Мөнхнаст (18 удаа) , Ц.Наранхүү (16 удаа) , Н.Ууганбаяр (16 удаа) , Б.Насанбат (15 удаа) , П.Золзаяа (15 удаа) , Д.Цолмон (15 удаа) , Ц.Гантулга (15 удаа) , Д.Ганбат (14 удаа) , Г.Бат-Оргил (13 удаа) , Б.Бадрах (13 удаа) , Д.Сонинбаяр (13 удаа) , Ч.Азжаргал (13 удаа) , А.Батхуяг (13 удаа) , Д.Баасансүрэн (12 удаа) , С.Гарьд (12 удаа) зэрэг аялагч гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.