Т.Энхбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

Т.Энхбаяр нь 2172 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.