Ч.Азжаргал

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Ч.Азжаргал нь 3853 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.