П.Батмөнх

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

П.Батмөнх нь 4612 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.