Г.Түмэнсайхан

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

Г.Түмэнсайхан нь 1623 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.