Г.Ёндонжамц

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
хөх тэмдэгтэй гишүүн

Г.Ёндонжамц нь 2560 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод хөх тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.