Б.Насанбат

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Б.Насанбат нь 11144 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.