Ш.Лазина

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

Ш.Лазина нь 1860 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.