П.Золзаяа

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

П.Золзаяа нь 8340 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.