Б.Баттөмөр

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Б.Баттөмөр нь 4709 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.