О.Адъяа

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
хөх тэмдэгтэй гишүүн

О.Адъяа нь 3376 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод хөх тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.