Ш.Мөнгөнсүх

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Ш.Мөнгөнсүх нь 4230 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.