Б.Баяржаргал

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

Б.Баяржаргал нь 1302 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Зүгээр л жий.