УБ уулын дугуйн аялал групп

Жилийн статистик – 2023

Аяллын тоо болон замын урт зэргийг групп байгуулагдсан цагаас эхлэн нэгтгэн дүгнэсэн зарим статистикийг илэрхийлсэн диаграммуудыг нүүр хуудас дээр харин тэмдэгтэй аялагч гишүүдийн нэрсийн жагсаалтыг Цагаан цомог хуудас дээр нийтэлсэн.
Гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтуудад группийн админ бичигдэхгүй.
Мөн гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтууд дахь хувийн мэдээллээ нууцалсан гишүүдийн нэрсийг далдална.

КМ, 7 даваа, аялал, өндөр авалт

2023 онд группийн аялалд оролцсон 41 аялагч гишүүн тус бүрийн зэрэг статистикуудын утгыг дор хүснэгтлэв.
Дараах жагсаалтад группийн админ бичигдэхгүй.
Мөн ёс суртахуун болон хувийн нууц зэрэг үндэслэлээр зарим гишүүдийн нэрийг далдлав.
2023 онд зохиосон аяллуудаар группийн аялагчийн тэмдэггүй гишүүд хамгийн ихдээ 727 км, тэмдэгтэй гишүүд хамгийн ихдээ 839* км зам туулах боломжтой байжээ.
* Аяллын үргэлжилсэн хугацаанаас шалтгаалж тус тоон утгад бодитоор хүрэх боломж гараагүй байж болно.
Нэр
1 Б.Жавхлантөгс 783 11 5532
2 С.Мөнхбат 783 11 5532
3 Т.Ган-Очир 717 10 5099
4 О.Адъяасүрэн 566 8 3827
5 Б.Баттөмөр 546 7 3643
6 Б.Бадрах 536 8 4024
7 Б.Сүхбат 527 7 3626
8 П.Батмөнх 475 7 3430
9 Ж.Батдаваа 468 6 3370
10 С.Отгонбаатар 399 5 2717
11 335 4 2346
12 309 4 2079
13 252 3 1513
14 242 3 1592
15 224 3 1692
16 192 2 1370
17 166 2 1103
18 166 2 1103
19 154 2 1009
20 143 3 1200
21 143 2 976
22 112 1 653
23 112 1 653
24 102 1 732
25 102 1 732
26 102 1 732
27 76 1 489
28 76 1 489
29 76 1 489
30 76 1 489
31 76 1 489
32 76 1 489
33 67 1 487
34 64 1 371
35 64 1 371
36 64 1 371
37 64 1 371
38 64 1 371
39 58 1 589
40 43 1 501
41 43 1 501