УБ уулын дугуйн аялал групп

Жилийн статистик – 2022

Аяллын тоо болон замын урт зэргийг групп байгуулагдсан цагаас эхлэн нэгтгэн дүгнэсэн зарим статистикийг илэрхийлсэн диаграммуудыг нүүр хуудас дээр харин тэмдэгтэй аялагч гишүүдийн нэрсийн жагсаалтыг Цагаан цомог хуудас дээр нийтэлсэн.
Гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтуудад группийн админ бичигдэхгүй.
Мөн гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтууд дахь хувийн мэдээллээ нууцалсан гишүүдийн нэрсийг далдална.

КМ, 7 даваа, аялал, өндөр авалт

2022 онд группийн аялалд оролцсон аялагч гишүүн бүрийн зэрэг статистикуудын утгыг дор хүснэгтлэв.
Дараах жагсаалтад группийн админ бичигдэхгүй.
Мөн ёс суртахуун болон хувийн нууц зэрэг үндэслэлээр зарим гишүүдийн нэрийг далдлав.
Нэр
1 Б.Жавхлантөгс 3075 29 32719
2 Б.Баттөмөр 2642 27 30153
3 Ш.Мөнгөнсүх 2391 23 25305
4 П.Батмөнх 2316 23 27274
5 О.Адъяа 2232 25 26631
6 Д.Жамъяндорж 2109 21 22689
7 П.Золзаяа 2108 23 22200
8 С.Мөнхбат 1953 19 21027
9 Т.Энхбаяр 1371 14 16048
10 Ш.Лазина 1219 13 13178
11 1188 13 13627
12 1178 12 12021
13 995 9 10910
14 960 9 10959
15 793 7 10727
16 652 7 8127
17 631 7 7476
18 551 6 6429
19 549 8 6569
20 528 5 5109
21 465 6 4906
22 463 3 4885
23 460 4 6138
24 438 4 4363
25 423 4 4146
26 355 4 2967
27 348 3 3670
28 323 4 3370
29 303 2 2934
30 273 3 3000
31 252 4 2076
32 251 3 2637
33 246 3 2533
34 240 1 2641
35 240 1 2641
36 226 2 2232
37 201 2 2666
38 197 3 1129
39 194 2 1917
40 194 2 1917
41 192 2 1863
42 175 2 1830
43 161 2 1783
44 139 2 1462
45 133 2 932
46 121 1 2204
47 116 1 847
48 116 1 847
49 112 1 1103
50 100 1 893
51 100 1 893
52 97 1 760
53 96 1 1056
54 96 1 1056
55 96 1 1056
56 78 1 1070
57 70 1 639
58 63 1 293
59 63 1 293
60 63 1 293
61 63 1 293
62 63 1 293
63 63 1 293
64 63 1 293
65 59 1 1000
66 48 1 380
67 45 1 820
68 45 1 820
69 45 1 820
70 41 1 317